Rouwverwerking

We worden in het leven vaak geconfronteerd met heftige gebeurtenissen, zoals het overlijden van een geliefde of een ernstig ongeval. Maar er zijn ook omstandigheden waarbij mensen het gevoel hebben in een uitzichtloze situatie terecht te komen, doordat zij van de één op de andere dag hun baan verliezen, de hypotheek niet meer kunnen betalen, echtscheiding, e.d.. Deze omstandigheden kunnen heftige en langdurige emoties oproepen. Emoties zijn vaak het gevolg van onze conditioneringen, door opvoeding, religie of maatschappelijke omstandigheden. De ervaring leert dat indien mensen hun emotie een plaats geven de opgelopen trauma’s beter kunnen worden verwerkt.

Alles in het leven heeft zin en betekenis en is zeer persoonlijk. De mens is verantwoordelijk voor zijn eigen levensproces. Het is daarom belangrijk om de zin en betekenis van de emotionele gebeurtenis te onderkennen.

Duur: 2 dagdelen
Begeleiders: Aad Orgelist en Henk Meulendijks

Paardebloem

De deelnemers leren in de workshop rouwverwerking hun emoties te benoemen, te erkennen en toe te laten. Juist in groepsverband is het belangrijk je gevoelens te uiten en met anderen te delen. Hiermee wordt een begin gemaakt met het oplossen van de emotionele lading. Uiteindelijk zal blijken dat als je emoties niet uit de weg gaat en erkent,  je als persoon sterker uit het rouwproces kunt komen en je levensbagage kunt verruimen.