Principes

Principes

Binnen De BloesemBoom bestaan geen regels. Regels vragen om oordeel, houd ik me aan de regels (goed) of niet (fout) Wij willen de dingen graag zien zonder oordeel, zoals ze werkelijk zijn, gebeurtenissen, situaties, acties, ervaringen.

Wij willen in harmonie zijn met de universele energie en deze energie kent geen oordeel, dingen zijn zoals ze zijn, punt. Je hebt de vrijheid van keuze, je kunt iedere keer opnieuw kiezen. Keuzes hebben echter consequenties en we verwachten dat je de consequenties van je acties ervaart en onder ogen ziet.

We leven nog steeds in een wereld van dualiteit, waar regels en wetten zeer dominant zijn. Hoe meer we leven vanuit principes, hoe minder belangrijk regels en wetten gaan worden om een gezonde maatschappij te houden.

Universele principes

Wij zijn een.

Alle wezens zijn met elkaar verbonden op een spiritueel niveau. Op het niveau van onze ziel bestaat er geen tijd en plaats, geen hier en daar, geen eerder of later, geen goed of fout. Alles Is. Alleen in de ilusie van tijd en plaats ervaren we verleden, heden en toekomst en gescheidenheid. Deze ilusie is erg echt, onze zintuigen overtuigen ons van de echtheid van deze ilusie. Ons zesde zintuig echter, onze intuitie, ons weten, is de toegang tot de waarheid buiten tijd en plaats.
De universele energie is onvoorwaardelijke liefde.

Alles is een uitdrukking van deze energie. Dus onze ziel, spiritueel wezen en onze realiteit is een uitdrukking van deze energie.

Alles is in mij en ik ben in Alles.

Alles dat ik in het leven nodig heb, is in mij aanwezig. Mijn ervaringen in de buitenwereld zijn een uitdrukking van hetgene er is aan de binnenkant en voorziet mij van ervaringen voor groei.

Wat je een ander aandoet, doe je jezelf aan.

Doordat we verbonden zijn met Alles, is het duidelijk dat onze acties naar anderen toe ook een effect hebben op onszelf. Jouw liefdevolle bejegening naar een ander komt op een of andere manier terug bij jouzelf.

Jij bent verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke ontwikkeling.

De BloesemBoom biedt een pad aan voor ontwikkeling en ondersteunt je op je pad op verzoek. Jij bent hierin leidend, jij bepaalt wat je nodig hebt om jezelf in je kracht te zetten.